Rahim Duvarı Kalınlığı ve Rahim Duvarı İnceliği

Makaleyi Paylaş

Rahim duvarı kalınlasmasi nedir ?

Basitce rahim yapısını gözden geçirirsek , en dişta  periton tabakası, altında myometrium denilen kas tabakası en içte de her ay yeniden gebelige hazirlanan ve gebelik olmazsa adet kanaması  olarak dökülen iç zar yani endometrium yer alır. Endometriumun her ay düzenli olarak adetin basından itibaren giderek kalınlasmasi, önce beyinden salgılardan öncü hormonları yumurtaliklari uyarması ile baslar. Yumurtaliklardan salgılardan ostrojen rahim iç zarını kalinlastirmaya baslar, 14 Gun civarında yumurtlama ile salgılanan progesteron ile bu kalınlasma  daha da artar ve kalınlık olası bir gebeliği beslemek amacıyla daha da artar. Eğer gebelik oluşmazsa bu tabaka adet kanaması olarak atılır. Bu düzen bozulduğu zaman rahim iç zarını oluşturan hücreler normalden fazla büyüyerek rahim zarında kalınlasma meydana getirirler ki buna endometrial hiperplazi denir. En önemli nedenleri yumurtlamanın bozulduğu PCO hastalığı, dolasimdaki ostrojenin fazla olduğu şişmanlık, karaciger hastalığı, ostrojen salgılanan tümörler ve menapoz oncesi hormonal düzensizliklerdir.

Progesteron ile karşılanmamış asırı estrojen salgısının olduğu böyle durumlarda endometrium kalinlastirmaya ancak dökülemez ve adet gecikmeleri sonrası genellikle uzun ve fazla süren kanamalar olur. Bazen adet dısı ara kanamalr olur, bazen hiçbir belirti vermez.

DSO sınıflamasına göre 2 tipi vardır: basit ve kompleks, bunlarin da her ikisinin atipili ve atipisiz  olmak üzere 2 alt tipi vardır. Bu tanılar rahim iç zarından alınan biopsinin mikroskop altında incelenmesi ile konulan tanılardır. Atipisiz hiperplazilerde kansere dönüşüm %1-3 iken atipililerde bu oran % 8-29 kadardır. Yani atipili hiperplazi kanser öncüsü bir lezyondur. 

Atipili veya atipisiz her lezyonun tedavi edilmesi gerekir.sismanlik risk oldugundan kilo vermesi önerilir. Progesteron tedavisi ve PCO de yumurtlamanın sağlanması ile tedavi yapılır, 3-6 ay sonra biopsinin tekrarı ile tedavi takip edilir. Kesin tedavi hiperplazinin tipine ve hastanın yasına göre planlanır. Atipisiz hiperplazi ve üreme çağındaki bayanlarda tıbbi tedavi ve kurtaj tercih edilirken menapoza yakın veya menapoz sonrası hastalarda ve atipili hiperplazilerde cerrahi yani rahimin alınmasıseklindeki ameliyatlar tercih edilir.

Endometrial Hiperplazi belirtileri nelerdir ?

Genellikle 40 yas üzerindeki bayanlarda olur. En onemli belirti kanamadır. Agri veya baska bir belirti pek olmaz.Uzun süre estrojen etkisi altında kalan endometrium giderek kalinlasir ve dökülmez. Adet kanaması gecikir. Adet gecikmesi sonrasında uzun süren, bol hatta bazen  pıhtılı kanamalar olur. Bazen hiçbir belirti vermez.

Menapoz sonrası yapïlan kontrol transvaginal  ultrasonda endometrium kalınlığının 7 mm ve üzerinde ölçülmesi veya menapoz sonrası beklenmeyen kanamaların olması ile parça alınması sonrası tanı konabilir. Bu belirtiler olan kisilerde rahim iç dokusundan parça alınarak veya rahim iç dokusu tamamen kuretaj ile temizlenerek patolojik incelemeye gönderilir ve tanı konur.

Rahim iç duvarı kalınlasmasi neden olur?

Rahimin ic tabakasını olusturan endometrium hormaonlara duyarlı bir tabakadır.her ay adet kanaması ile bir kısmı dökùlür ve bir sonraki ay kendini  yeniler  ve olsı bir gebeligi beslemeye yetecek sekilde kalinLasir. Bir adet dönemi boyunca yumurtaliklardan salgilanana ostrojen ve progesteron belli bir düzen icinde salgilanarak bunu yaparlar. Ostrojen endometrium büyümesi ve kalinlasmasini saglar.belli bir kalınlığa ulaştıktan sonra yumurtlama olur ve progesteron salgilanana baslar., progesteron bu kalınlasma hızını azaltır.ve bir süre sonra gebelik olmazsa bu tabaka adet kanaması olarak dışarı atılır.

Yumurtlama sorunu olan kadınlarda progesteron yeterince salgilanamaz ve artan ostrojen endometriumu kontrolsüz bir sekilde çoğaltır. Yine menapoz döneminde progesteron içermeyen estrojenin hormon tedavileri aynı etki ile rahim iç zarında kalınlasma yani endometrial hiperplaziye neden olurlar.

Rahim Duvarı Kalınlaşması kimlerde daha çok olur?

Genellikle 40 yas üzeri kadınlarda görülür . Estrojenin fazla ve dengesiz salınımı veya duyarliligin artisi soz konusudur.En  önemli nedeni anovulasyondur. Anovulasyon yani yumurtlamanın olmadıgı durumların en sık görüldüğü hastalık polikistik overdir. Yine PCO gibi dolasimdaki estrojenin fazla olduğu durumlar: sismanlik, karaciger hastalığı, estrojen salgılanan tmler in varlığında endometrial hiperplazi sık görülür. Menapoz sonrası hormon replasman tedavisi yapılırken rahimi yerinde olan hastalara dışarıdan verilen östrojen tedavisine progesteron eklenmediginde endometrial hiperplazi riski 4-5 kat artmaktadïr.

Estrojen fazlalılıgı dışında rahim iç zarının estrojenin olan duyarlılığının artması da hiperplazilerde neden ob.

Menapoza geç giren hastalarda ve dogum yapmamaıs hastalarda görülme şansı daha fazladır. Ailelerinde rahim iç zari kalïnlasması olanlar , seker hastaları, sosyokulturel düzeyi yüksek olanlarda da daha fazla görülür.

Rahim Duvarı Kalınlaşması Nasıl tedavi edilir?

Endometrial hiperplazi tedavi ve takip gerektiren bir durumdur. Estrojen fazlalığına sevap olabilecek durumlar düzeltilmeli, kisi sısman ise kilo vermeli, polikistik over varsa gebelik isteniyorsa yumurtlama bozukluğu tedavi edilmeli veya fazla estrojen progesteron ile dengelemelidir.tedavi plani Tedavi patoloji sonrası sınıflamaya, hastanın yasına ve gebelik beklentisi olup olmamasına göre düzenlenir. Yani Tedavi hiperplazinin basit, komplex veya atipili, atipisiz olmasına göre değişebilir.

Atipisiz hiperplazilerde Kadin üreme çağında ise tıbbi tedavi tercih edilir. Bu hastalarda tanı amacı ile yapılan kuretaj genelde tedaviyi de saglar. Kurtaj ve sonrasında yapılan 3-6 aylık progesteron tedavisi % 90 oranında iyileşmeyi saglar.

Atipili hiperplaziler özellikle menapozun oncesi ve sonrası dönemlerde cerrahi ile tedavi edilmeli. Gebelik düşünen atılım hiperplaziler kadınlar yüksek doz ilac ile sıkı takip gerektirir.

Tipi ne olursa olsun hiperplazilerde tıbbi tedavi sonrası takip çok önemlidir.tedavi sonrası kontrol amaçlı kuretaj ile hastalığın söndürülmüş saptanarak gerilemeyin vakalarda cerrahi tedavi planlanmalıdır.

Atipisiz hp kansere dönüşüm oranı %1-3 iken, Atipi varlığında 8-29 dur. Bu nedenle atipili HP kanser öncüsü olarak degerlendirilmedir. Hasta menapoz sonrası donemde ise üreme çağındaki kadına göre kansere dönüşme riski 5-10 kat fazladır.atipisiz HP de kansere dönüşme sureci 10 yıl iken, atipili HP de bu dönüşüm 4 yıl kadar olmaktadır.

 

RAHİM DUVARI İNCELİĞİ

Rahim duvarı inceliği nedir?

Rahim duvarı adet siklusu  boyunca beyinden salgılanan hormonların yumurtaliklari uyarması ve sonrasında yumurtlamanın olması ile giderek artan bir kalınlığa ulaşır. Adet kanaması ile dökülerek incelir. Bu döngü menapoz döneminde olmadıgı icin rahim iç duvarınin ince olmasi normal bir bulgudur. Bu durum genelde endometrial atrofi  olarak adlandırılır , ve menapoz sonrası anormal kanamalr sonrası yapilan biopsilerde bazen bu sonuclara rastlanır. Yine Dogum kontrol hapı kullananlarda rahim ic zarı incedir.Ancak üreme çağındaki ve dogum kontrol hapı kullanmayan bir kadinda ince olması birkaç sebepten olur: 

hormonların yeterince salgilanamadıgı durumlarda, daha önce geçirilen enfeksiyonlarda ornegin tubekloz gibi, veya derin yapılmış kürtajlar ile rahim iç zarının hasarlanmasi veya iç zarı oluşturan 2 tabakanın yapısması sonrasinda görülebilir. 

Rahim duvarı ince olanlar gebe kalabilirmi?

 Rahim iç duvarı peşpeşe salgılanan estrojen ve progesteronun sayesinde belli bir kalınlığa ulaşır.bu siklusun oluşumu yumurtlama ve sonrasında olusan gebeliğin yerleşmesine olanak verir.  Dolayısıyla rahim iç zarının ince izlendiği durumlarda ya hormonlar yeterince salgılanmıyor veya hormonlar yeterli olsa bile endometrium denilen rahim iç zari bu hormonal uyarıya yeterli yanıtı veremiyordur. Embriyonun rahim ic zarina tutunup burada yeni olusan damarlar sayesinde beslenerek buyumeye devam edebilmesi icin bir miktar kalınlasmanın olması gerekmektedir. Bu gelismenin olamadigi durumlarda da gebeliğin oluşma ihtimali azalacaktır. Dolayısı ile bu tip hastalar gebe kalmamda sorun yaşayabilirler.

Rahim duvarı inceliği belirtileri nelerdir?

Rahim ic zari her ay yumurtlama ve gebelik olusumunu saglamak amaciyla yenilenir. Adetin ilk gunlerinde 1-2 mm iken hormonal uyarilarla giderek kalinlasir ve sonra gebelik olusmazsa dokulerek yeniden incelir. Kadinlar arasinda adet miktari ve suresi farkliliklar gosterebilir, her kadinin kendine gore normali farkli olabilir. Adet kanaması cogunlukla 2-7 gun surer ve 60-80 ml kadar bir kan kaybı olur. Alisik oldugundan daha az miktarda adet olmak genellikle ilk belirtidir.Dolayisi ile Rahim duvarının ince olduğu durumlarda Kadin adet olmaz çok az miktarda tam olarak bir peti dolduramiyacak kadar adet olur. Hormonal bir bozukluk soz konusu degilse genelde beklenen zamanda adet olunur, ancak adet miktarı her zamankinden  daha azdır.  

Rahim duvarı inceliği neden olur?

Rahim iç duvarının fizyolojik olarak ince olduğu durumlarda ornegin menapoz döneminde adet olunmaması normaldir. Yine dogum kontrol hapları kullanan bayanlarda adetlerin az olması veya yok denecek kadar az olması sadece leke seklinde olması da beklenen bir durumdur. Menapozdaki olmayan veya dogum kontrol hapı kullanmayan kadınlarda genellikle dogum kurtaj gibi bir olay sonrası olusan adet miktarındaki azalmalarda ya hormonal birtakım sebepler ya da rahim iç zarında olusan hasarlar soz konusu olabilir.

Rahim iç zarında hasar yapan hastaliklarin basında endometrit denilen rahim iç zari iltihabı hastalıkları gelir. Endometritler tüberküloz gibi sistemik  bir hastalığın seyri sırasında, olabilecegi gibi..dogum sonrası , kurtaj sonrası veye spiral uygulamaları sonrası geçirilen iltihaplar seklinde olabilir. 

Rahim duvarı inceliği nasıl tedavi edilir?

Tedavi nedene ve hastanin beklentisine yöneliktir. Kadın: Adet miktarinda azalma, adet olamama veya gebe kalamama yakinmlari ile gelebilir.Hormonal uyarı eksikliği varsa tiroid, Prolaktin hormonları veya PCO gibi bu durumlar araştırılarak  tedavi edilir. Hormonlar düzenli çalışıyor ancak uç organ hasarı denilen endometrium hasarı soz konusu ise Histeroskopi yapilarak rahim iç zarı kamera yardımı ile gözlenir, biopsi alınır.yapisiklik var ise bunlar ayrılır ve 2 tabakanın tekrar yapışmasını önleyecek önlemler alınır. Enfeksiyon varsa etkene yonelik Antibiyotik tedavisi uygulanır ve yüksek doz hormon tedavileri ile rahim iç zari kalinlastirilmaya çalışılır.

Kadın Hastalıkları

Kategoriler