Polip

Makaleyi Paylaş

POLİP NEDİR?

Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir.

Rahim iç zarında olan polipler dokunun aşırı çoğalması ve kalınlaşması sonucunda oluşurlar. Kötü huylu olma oranı çok düşüktür. Rahim içindeveya rahim ağzında bulunabilirler. Her iki durumda da ara kanama, aşırı kanama, lekelenme tarzında kanama veya cinsel temas sonrası kanamalara neden olabilirler. Rahim ağzı polipleri normal jinekolojik muayenede gözle direkt olarak görülebilirler. Rahim içindeki poliplerin tanısı daha güç olup dikkatli bir vaginal ultrasonografi yapılmazsa gözden kaçabilirler. Rahim iç zarında kalınlaşma olması önemli bir ipucudur. Emin olmak için muayenehane ortamında rahim içine sıvı verilerek yapılan SHG tetkikinin yapılması en pratik yoldur. Aternatif yöntem olarak Histeroskopik inceleme kullanılabilir.

Tedavide polipin dibinden tutularak kopartılması veya kesilmesi işlemi yapılır. Bu işlem lüretaj şeklinde veya Histeroskopi ile yapılabilir.Rahim ağzındaki poliplerin çıkartılması daha basit bir girişim iken rahim içindeki poliplerin histeroskopik olarak çıkartılması daha uygundur.

 

Kadın Hastalıkları

Kategoriler